norwaygrants

UAB „Eurobagetas“
Kęstučio g. 9, LT-68308, Marijampolė

DSC_0566   DSC_0585   DSC_0586
Š.m. balandžio 28 dieną įvyko baigiamasis UAB „Eurobagetas“ projekto „UAB ,,Eurobagetas“ verslo konkurencingumo didinimas“ pristatymo visuomenei renginys, pagal Norvegijos finansinio mechanizmo Žaliosios pramonės inovacijų programą.
Projekto metu buvo įsigyta spurgų formavimo – kildinimo įranga, spurgų „Donuts“ virimo įranga bei nepertraukiamo veikimo spurginių gaminių staigaus užšaldymo kamera. Visa ši įranga yra moderni, Lietuvos mąstu inovatyvi, aplinkosauginė ir jos naudojimas gamyboje leis sumažinti: oro taršą, gamybinių nuotekų bei atliekų kiekį.
Bendra įrangos vertė yra 2.033.700,00 eur, iš kurios dalis yra finansuojama Norvegijos finansinių mechanizmų. Ši dalis sudaro – 744.725,00 eur.
Šio projekto dėka UAB „Eurobagetas“ prisidės prie inovacijų diegimo maisto pramonės įmonėse Lietuvoje, „žaliųjų įmonių“ siekiant tausoti aplinką, Lietuvos maisto pramonės konkurencingumo tarptautiniu mastu didinimo, naujų darbo vietų kūrimo, naujos inovatyvios technologijos ir naujų kokybės standartų diegimo.

 

norwaygrants

UAB „Eurobagetas“
Kęstučio g. 9, LT-68308, Marijampolė

spurgos

UAB „Eurobagetas“ baigia įgyvendinti projektą „UAB ,,Eurobagetas“ verslo konkurencingumo didinimas“, pagal Norvegijos finansinio mechanizmo Žaliosios pramonės inovacijų programą. Šio projekto pabaiga – 2017.04.30.
Projekto metu buvo įsigyta spurgų formavimo – kildinimo įranga, spurgų „Donuts“ virimo įranga bei nepertraukiamo veikimo spurginių gaminių staigaus užšaldymo kamera. Visa ši įranga yra moderni, Lietuvos mastu inovatyvi, aplinkosauginė ir jos naudojimas gamyboje leis sumažinti: oro taršą, gamybinių nuotekų bei atliekų kiekį.
Bendra įrangos vertė yra 2.033.700,00 eur, iš kurios dalis yra finansuojama Norvegijos finansinių mechanizmų. Ši dalis sudaro – 744.725,00 eur.
Šio projekto dėka UAB „Eurobagetas“ prisidės prie inovacijų diegimo maisto pramonės įmonėse Lietuvoje, „žaliųjų įmonių“ siekiant tausoti aplinką, Lietuvos maisto pramonės konkurencingumo tarptautiniu mastu didinimo, naujų darbo vietų kūrimo, naujos inovatyvios technologijos ir naujų kokybės standartų diegimo.

 

norwaygrants

UAB „Eurobagetas“
Kęstučio g. 9, LT-68308, Marijampolė

„UAB “Eurobagetas” – verslo konkurencingumo didinimas“ 2-asis projekto pristatymas

Š.m. gruodžio 12 d. įvyko „UAB “Eurobagetas” – verslo konkurencingumo didinimas“ projekto (NOR-LT09-ŪM-01-K-04-008) pristatymas. Tai jau antrasis renginys, kurio metu buvo pristatyti pirmojo projekto etapo metu nuveikti darbai bei įsigyta įranga. Kaip ir buvo numatyta projekte – įsigyta ir sumontuota spurgų formavimo – kildinimo įranga, kurios vertė 1.100.000,00 eur. Įsigyti įrenginiai ir technologijos šiandien yra inovatyviausi, žaliausi bei moderniausi naudojami spurgų gaminimo kompanijų Vakarų Europoje. Šios technologijos nėra naudojamos Lietuvos maisto pramonės įmonių tarpe dėl jų brangumo bei santykinai mažo Lietuvos rinkos dydžio. Įsigytos gamybinės technologinės įrangos dėka bendrovė galės lygiuotis produkcijos kokybe ir turimais pajėgumais su Europos spurgų gamintojais. Įsigyta įranga leis našiau, kokybiškiau ir kur kas mažesne savikaina gaminti šaldytus Donuts gaminius, sutaupyti žaliavų, sudarytos sąlygos mažinti energijos poreikį.

eb2017_1 eb2017_2

Įmonė buvo pateikusi paraišką papildomam finansavimui gauti ir šių metų lapkritį buvo pasirašyta finansavimo sutartis su agentūra. Šios sutarties pasirašymas prisidėjo prie projekto veiklų pratęsimo: jau yra pasirašytos dvi sutartys su tiekėjais dėl papildomai perkamos įrangos. Šiuo etapu perkama spurgų „Donuts“ virimo įranga bei nepertraukiamo veikimo spurginių gaminių staigaus užšaldymo kamera, kurių bendra vertė yra 933.700,00 eur. Šios įrangos įsigijimas leis produktų realizacijos laiką prailginti iki vienerių metų, padidės įmonės konkurencingumas bei bus turima galimybė sumažinti cheminių priemonių sunaudojimą įrangos išplovimui. Papildomos įrangos įsigijimas prisidės prie oro taršos mažinimo bei susidarančių atliekų kiekio sumažinimo.

 

norwaygrants

UAB „Eurobagetas“
Kęstučio g. 9, LT-68308, Marijampolė

vykdydama projektą „UAB ,,Eurobagetas“ verslo konkurencingumo didinimas“
SKELBIA PIRKIMO KONKURSĄ

Perkamos prekės:
Nepertraukiamo veikimo spurginių gaminių staigaus užšaldymo kamera ( 1 vnt.)
Pirkimo procedūra:
Konkursas vykdomas vadovaujantis Juridinių asmenų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų, įgyvendinant 2009 – 2014 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų projektus, vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašu
Pirkimo dokumentus galima gauti:
UAB „Eurobagetas“, Stoties g. 8-1, LT – 68112 Marijampolė, Lietuva, el. paštas eurobagetas@gmail.com.
Pasiūlymų pateikimo terminas:
Pasiūlymas parengtas pagal konkurso sąlygas turi būti pateiktas raštu iki 2016 m. lapkričio 09 d. 10.00 val.
Pasiūlymų pateikimo adresas:
UAB „Eurobagetas“, Stoties g. 8-1 , LT-68112 Marijampolė, Lietuva.

 

norwaygrants

Įvyko UAB “Eurobagetas” – verslo konkurencingumo didinimas projekto pristatymas

Š.m. liepos 28 d. įvyko UAB “Eurobagetas” – verslo konkurencingumo didinimas projekto (NOR-LT09-ŪM-01-K-04-008) pristatymas. Projektą pristatė vienintelis įmonės akcininkas Mantas Agentas bei direktorius Gediminas Kulvinskas. UAB „Eurobagetas“ – tai 2015 metais įkurta moderni, šiuolaikiška gamykla, kuri po projekto įgyvendinimo galės pasigirti plačiu įvairiausių šaldytų spurgų asortimentu.

eb4eb1eb2eb3

UAB „Eurobagetas“ projektas įgyvendinamas pagal „Žaliosios pramonės inovacijos“ programą, kuri finansuojama iš Norvegijos agentūros „Innovation Norway“. Šios programos tikslas: didinti aplinkai palankių įmonių konkurencingumą, įtraukiant žaliųjų sprendimų taikymą esamose tradicinėse gamybos įmonėse, pasitelkiant žaliąsias inovacijas ir verslumą.
Šio projekto vertė po sutarties pasirašymo su tiekėju – 1.100.000 eur. Įmonės skiriamos lėšos sudaro – 778.250 eur., o likusi suma – 321.750 eur. finansuojama pagal „Žaliosios pramonės inovacijos“ programą.
Projekto metu perkama nauja spurgų formavimo – kildinimo įranga. Ši įranga pasižymi išskirtiniu gamybos būdu, kuris – inovacija ne tik įmonės mastu, bet ir visoje Lietuvoje. Jo metu gaminys formuojamas iš rutuliuko formos, o ne štampuojant.
Įgyvendinus šį projektą UAB „Eurobagetas“ prisidės prie inovacijų diegimo maisto pramonės įmonėse Lietuvoje, prie„žaliųjų įmonių“ siekiant tausoti aplinką, prie Lietuvos maisto pramonės konkurencingumo tarptautiniu mastu didinimo, prie naujų darbo vietų kūrimo, prie naujos inovatyvios technologijos ir naujų kokybės standartų diegimo.

 

norwaygrants

UAB „Eurobagetas“
Kęstučio g. 9, LT-68308, Marijampolė

vykdydama projektą „UAB ,,Eurobagetas“ verslo konkurencingumo didinimas“
SKELBIA PIRKIMO KONKURSĄ

Perkamos prekės:
Spurgų „Donuts“ virimo įranga ( 1 vnt.)
Pirkimo procedūra:
Konkursas vykdomas vadovaujantis Juridinių asmenų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų, įgyvendinant 2009 – 2014 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų projektus, vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašu
Pirkimo dokumentus galima gauti:
UAB „Eurobagetas“, Stoties g. 8-1, LT – 68112 Marijampolė, Lietuva, el. paštas eurobagetas@gmail.com.
Pasiūlymų pateikimo terminas:
Pasiūlymas parengtas pagal konkurso sąlygas turi būti pateiktas raštu iki 2016 m. liepos 22 d. 10.00 val.
Pasiūlymų pateikimo adresas:
UAB „Eurobagetas“, Stoties g. 8-1 , LT-68112 Marijampolė, Lietuva.

 

norwaygrants

UAB „Eurobagetas“ ruošiasi projekto įgyvendinimui

Centrinė projektų valdymo agentūra, pagal 2009-2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo Žaliosios pramonės inovacijų programą, buvo paskelbusi kvietimą Nr. NOR-LT09-ŪM-01-K-04 teikti paraiškas ir pretenduoti gauti finansavimą projektui. Pagal kvietimą Nr. NOR-LT09-ŪM-01-K-04 buvo gauta 11 paraiškų, iš jų: 8 paraiškos buvo pripažintos tinkamos finansuoti, tarp tinkamų finansuoti paraiškų buvo ir UAB „Eurobagetas“ paraiška.

Projekto biudžete nustatyta didžiausia Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma 715.000,00 Eur. Įmonei UAB „Eurobagetas“ skirta 321.750,00 Eur. parama.

Įmonė įgyvendins projektą „UAB ,,Eurobagetas“ verslo konkurencingumo didinimas“, Numatyta įsigyti gamybinę įrangą – spurgų formavimo-kildinimo įrangą. Gavusi finansavimą įmonė įsigytų modernią, Lietuvos mastu inovatyvią, aplinkosauginę įrangą, kurios naudojimas gamyboje leistų sumažinti: oro taršą, gamybinių nuotekų kiekį, gamybinių atliekų kiekį.

Projekto įgyvendinimas sudarys sąlygas: Prisidėti prie inovacijų diegimo maisto pramonės įmonėse Lietuvoje: Prisidėti prie „žaliųjų įmonių“, siekiant tausoti aplinką, kuo mažiau naudoti energijos, sudaryti sąlygas, kuo mažiau susidaryti atliekų gamybos procese; Prisidėti prie Lietuvos maisto pramonės konkurencingumo tarptautiniu mastu didinimo, kas skatins visos Lietuvos bendrą ūkio augimą; Padidinti Lietuvoje gaminamos produkcijos pridėtinę vertę ir kurti naujas darbo vietas; Diegti naujas inovatyvias technologijas ir naujus kokybės standartus; Prisidėti prie aplinką tausojančių įmonių didinimo.
norwaygrants

UAB „Eurobagetas“
Kęstučio g. 9, LT-68308, Marijampolė

vykdydama projektą „UAB ,,Eurobagetas“ verslo konkurencingumo didinimas“ pratęsia pasiūlymų pateikimo terminą

Perkamos prekės:
Spurgų formavimo – kildinimo įranga ( 1 vnt.)
Pirkimo procedūra:
Konkursas vykdomas vadovaujantis Juridinių asmenų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų, įgyvendinant 2009 – 2014 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų projektus, vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašu
Pirkimo dokumentus galima gauti:
UAB „Eurobagetas“, Stoties g. 8-1, LT – 68112 Marijampolė, Lietuva, el. paštas eurobagetas@gmail.com.
Pasiūlymų pateikimo terminas:
Pasiūlymas parengtas pagal konkurso sąlygas turi būti pateiktas raštu iki 2016 m. sausio 8 d. 10.00 val.
Pasiūlymų pateikimo adresas:
UAB „Eurobagetas“, Stoties g. 8-1 , LT-68112 Marijampolė, Lietuva.